Խորագիր: Հայ գրականություն

Հեղինակ: Академия наук СССР

Հեղինակ: Институт востоковедения АН СССР

Ձևաչափ: Գիրք

Ձևաչափ: Գիտաժողովի նյութեր