Որոնման օգտակար խորհուրդներ

Ներդրված նիշերով Որոնումներ

Ըստ մեկ ներդրված նիշի նիշերի որոնում կատարելու համար օգտագործեք ? նշանը։

Օրինակ, փնտրելու համար "woman" կամ "women" կարող եք օգտագործել որոնումը:

wom?n

Բազմանիշ, 0 կամ ավելի, ներդրված նիշերի որոնում կատարելու համար օգտագործեք * նշանը։

Օրինակ, փնտրելու համար test, tests կամ tester, կարող եք օգտագործել որոնումը:

test*

Դուք կարող եք նաև օգտագործել նիշերի որոնումները տերմինի մեջտեղում:

te*t

Նշում: Չեք կարող օգտագործել * կամ ? նիշը որպես որոնման առաջին նիշ:

Անորոշ որոնումներ

Օգտագորխեք տիլդան ~ այս բառի վերջում Միայնակ։ Օրինակ, որոնել տարբեր ուղղագրությունները "Tchaikovsky," օգտագործեք անորոշ որոնումը։

Tchaikovsky~

Լրացուցիչ պարամետրը կարող է սահմանել պահանջվող նմանությունը: Արժեքը 0-ի և 1-ի միջև է, իսկ 1-ին մոտ արժեքի դեպքում կհամընկնեն միայն ավելի մեծ նմանությամբ տերմինները: Օրինակ:

Tchaikovsky~0.8

Լռելյայն, որն օգտագործվում է, եթե պարամետրը տրված չէ, 0.5 է:

Հարևանության որոնումներ

Օգտագորխեք տիլդան ~ այս բառի վերջում Բազմաթիվ։ Օրինակ, որոնել economics և keynes որոնց միջև հեռավորությունը 10 բառի սահմաններում է:

"economics Keynes"~10
Միջակայքի որոնումներ

Միջակայքի որոնում կատարելու համար կարող եք օգտագործել { } նիշերը։ Օրինակ՝ A, B կամ C-ով սկսվող տերմին փնտրելու համար:

{A ՄԻՆՉԵՒ C}

Նույնը կարելի է անել թվային դաշտերի հետ, ինչպիսիք է Տարին.

[2002 ՄԻՆՉԵՒ 2003]
Տերմինի ակտիվացում

Տերմինին ավելի մեծ արժեք տալու համար կարող եք օգտագործել ^ նիշը։ Օրինակ, կարող եք փորձել հետևյալ որոնումը.

economics Keynes^5

Ինչն ավելի մեծ արժեք կտա "Keynes" տերմինին

Բուլյան օպերատորներ

Բուլյան օպերատորները թույլ են տալիս տերմինները զուգակցել տրամաբանական օպերատորների հետ: Թույլատրվում են հետևյալ օպերատորները. AND, +, OR, NOT և -.

Նշում. Բուլյան օպերատորները պետք է լինեն ԲՈԼՈՐԸ ՄԵԾԱՏԱՌ

AND

Այս AND օպերատորը լռելյայն կապի օպերատորն է: Սա նշանակում է, որ եթե երկու տերմինների միջև չկա բուլյան օպերատոր, ապա օգտագործվում է AND օպերատորը: AND օպերատորը համընկնում է այն գրառումներին, որտեղ երկու տերմիններն էլ առկա են գրառման դաշտի ցանկացած վայրում:

Այն գրառումները փնտրելու համար, որոնք պարունակում են "economics" և "Keynes" օգտագործեք հարցումը:

economics Keynes

or

economics AND Keynes
+

«+» կամ պահանջվող օպերատորը պահանջում է, որ «+» նիշից հետո տերմինը լինի ինչ-որ տեղ գրառման դաշտում:

Այն գրառումները փնտրելու համար, որոնք պարունակում են "economics" և կարող է պարունակել "Keynes" օգտագործեք հարցումը:

+economics Keynes
OR

OR օպերատորը կապում է երկու տերմին և գտնում է համապատասխան գրառում, եթե տերմիններից որևէ մեկը գոյություն ունի գրառումում:

"economics Keynes" կամ պարզապես "Keynes" պարունակող փաստաթղթեր որոնելու համար օգտագործեք հարցումը.

"economics Keynes" OR Keynes
NOT

NOT օպերատորը բացառում է այն գրառումները, որոնք պարունակում են NOT-ից հետո տերմինը:

"economics" պարունակող, բայց "Keynes" չպարունակող փաստաթղթեր փնտրելու համար օգտագործեք հարցումը.

economics NOT Keynes

Նշում: NOT օպերատորը չի կարող օգտագործվել միայն մեկ տերմինով: Օրինակ, հետևյալ որոնումը արդյունք չի տա.

NOT economics
-

Այս - կամ արգելել օպերատորի դեպքում, բացառվում են փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են «-» նշանից հետո տերմինը:

"economics" պարունակող, բայց "Keynes" չպարունակող փաստաթղթեր փնտրելու համար օգտագործեք հարցումը.

economics -Keynes