Fundamental Scientific Library of NAS RA

Refine your search

Your search returned 41 results.

Sort
Results
Amulettes de l'Armenie chretienne / Frederic Feydit.

by Feydit, Frederic.

Series: Հայկական Մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան ՀիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Italian, Armenian Publication details: Venise : St. Lazare, 1986Availability: Not available: Pending hold (3).

Armenia in the period of Justinian : The political conditions based on the Naxarar system / Nicholas Adontz ; Transl. with partial revisions, a bibliographical note, and appendices by Nina G. Garsoian.

by Ադոնց, Նիկողայոս Գևորգի, 1871-1942 | Գարսոյան, Նինա Գևորգի, 1923-2022 [թարգմ.].

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: English, Armenian, Greek, Modern (1453- ), Latin Publication details: Lisbon : Calouste Gulbenkian Foundation, 1970Availability: Items available for loan: 3 Call number: Gulb/9198, ...

The Armenians in the Byzantine Empire / P. Charanis.

by Charanis, Peter.

Series: Calouste Gulbenkian Foundation Armenian Library = Հայկական Մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան ՀիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Language: English Publication details: Lisboa : Fundacao Calouste Gulbenkian : Distributors, Livraria Bertrand, [1963]Availability: Items available for loan: 3 Call number: Gulb/9209, ...

Denys de Thrace et les commentateurs armeniens / Nicolas Adontz ; Traduit du russe.

by Ադոնց, Նիկողայոս Գևորգի, 1871-1942 | Dionysius, Thrax.

Series: Bibliotheque Armenienne de la Fondation Calouste Gulbenkian =Հայկական Մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան ՀիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: French Original language: Russian Publication details: Louvain : Imprimerie Orientaliste, 1970Availability: Items available for loan: 2 Call number: Gulb/4105, ...

Etudes d'histoire armenienne / Joseph Laurent.

by Laurent, Joseph, 1870-.

Series: Հայկական Մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան ՀիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: French Publication details: Louvain : Editions Peeters, 1971Availability: Items available for loan: 2 Call number: Gulb/4108, ...

Etudes de linguistique et de philologie armeniennes.

by Meillet, Antoine, 1866-1936.

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան ; Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: French Publication details: Lisbonne : Imprensa Nacional de Lisboa ; En dépot à la Librairie Bertrand, 1962-Availability: Items available for loan: 5 Call number: Gulb/9196, ...

The trade and cities of Armenia in relation to ancient world trade / H. A. Manandian ; Transl. from the 2nd rev. ed. by Nina G. Garsoian.

by Մանանդյան, Հակոբ Համազասպի, 1873-1952 | Գարսոյան, Նինա Գևորգի, 1923-2022 [ред.].

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: English, Armenian Publication details: Lisbon : [S.n.] : Distributors : Livraria Bertrand, 1965Availability: Items available for loan: 2 Call number: Gulb/9200, ...

The Rupenides, Hethumides and Lusignans: the structure of the Armeno-Cilician dynasties / [by] Count W. H. Rüdt-Collenberg.

by Rüdt-Collenberg, Wipertus-Hugo.

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: English Publication details: Paris, : Klincksieck, [1963]Availability: Items available for loan: 2 Call number: Gulb/9214, ...

The chronicle of Petros di Sarkis Gilanentz : concerning the Afghan invasion of Persia in 1722, the siege of Isfahan, and the repercussions in northern Persia, Russia, and Turkey / Transl. from the original Armenian and annotated by Caro Owen Minasian ; with an introd. and additional notes by Laurence Lockhart.

by Gilanents, Petros di Sargis, 18th cent | Minasian, Caro Owen [trl].

Series: Հայկական Մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան ՀիմնարկութեանEdition: 2nd ed.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: English Original language: Armenian Publication details: Lisbon : Calouste Gulbenkian Foundation, 1988Availability: Items available for loan: 1 Call number: Gulb/9208.

The chronicle of Petros di Sarkis Gilanentz : concerning the Afghan invasion of Persia in 1722, the siege of Isfahan, and the repercussions in northern Persia, Russia, and Turkey / Transl. from the original Armenian and annotated by Caro Owen Minasian ; With an introd. and additional notes by Laurence Lockhart.

by Gilanents, Petros di Sargis, 18th cent | Minasian, Caro Owen [trl, ann] | Lockhart, Laurence [aui].

Series: Հայկական Մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան ՀիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: English Original language: Armenian Publication details: Lisbon : Fundacao Calouste Gulbenkian, 1959Availability: Items available for loan: 3 Call number: Gulb/5783, ...

Ազդարար : Հայ անդրանիկ պարբերականը : 1794-1796, Մադրաս :

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանEdition: Վերատպ.Material type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Publication details: Ա. տ Ա. հ., 1970Availability: Items available for loan: 8 Call number: AII/46704, ...

Ամերիկահայ թատրոնի պատմություն / Գ. Ստեփանյան ; Խմբ.՝ Ա.Տեր-Ստեփանյան.

by Ստեփանյան, Գառնիկ Խաչատուրի, 1909-1989.

Series: Ակնարկներ սփյուռքահայ թատրոնի պատմության ; Գ. | Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Language: Armenian Publication details: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2008Online access: Կարդալ առցանց Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/109460.

Ամէնուն տարեցոյցը / Թէոդիկ.

by Թեոդիկ, 1873-1928 | Շառոյեան, Լեւոն, 1967- [առաջաբ.] | Շահանդուխտ [առաջաբ.] | Սիմոնյան, Պեպո Տիգրանի, 1937-2015 [առաջաբ.] | Հաճեան, Պետրոս [առաջաբ.].

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանEdition: Բ. հրատ.Material type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Publication details: Հալէպ : Կիլիկիա, 2006Availability: Items available for loan: 1 Call number: Պող/1988.

Գրաբարի բառարան / Ռուբէն Սերոբի Ղազարեան; Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւն.

by Ղազարյան, Ռուբեն Սերոբի, 1940-.

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան | Գիրերու գիւտի 1600-ամեակի մատենաշարMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Publication details: Անթիլիաս : Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսություն, 2004Other title: Classical Armenian dictionary.Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/90568.

Գրաբարի հոմանիշների բառարան / Ռ.Ս. Ղազարեան.

by Ղազարյան, Ռուբեն Սերոբի, 1940-.

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Publication details: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2006Availability: Items available for loan: 4 Call number: AII/91615, ...

Կիլիկիայի հայկական պետության պատմություն / Գ.Գ. Միքայելյան; Թարգմ.՝ Հ. Հարյան.

by Միքայելյան, Գրիգոր Գաբրիելի, 1893-1953.

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Original language: Russian Publication details: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2007Availability: Items available for loan: 3 Call number: AII/95318, ...

Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը (XV-XVII դդ.) / Ա. Խառատյան.

by Խառատյան, Ալբերտ Արմենակի, 1939-.

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Publication details: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2007Availability: Items available for loan: 3 Call number: AII/92307, ...

Հայ դպրութեան պատմութիւնը՝ քննական տեսութեամբ : 3հտ. / Լ.Գ. Խաչերեան.

Series: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն 1700-ամեակի մատենաշար ; 6 (1-3հտ.) | Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Summary language: English Publication details: Անթիլիաս-Լիբանան : տպ. Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 2000Other title: History of Armenian scripture, learning and education with a theoretical survey 3 v..Availability: Items available for loan: 6 Call number: AII/86593, ...

Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա / Կազմ. և առաջաբ.՝ Պ.Հ. Հովհաննիսյան, Ա.Ե. Մովսիսյան; Խմբ.՝ Զ. Եկավյան և ուրիշ.

by Մովսիսյան, Արտակ Երջանիկի, 1970- [կազմ., առաջաբ.] | Հովհաննիսյան, Պ.Հ [կազմ., առաջաբ.] | Եկավյան, Զավեն Վարդանի, 1943- [խմբ.] | Հովհաննիսյան, Պետրոս [խմբ.] | Մադոյան, Արշակ Գևորգի, 1938- [խմբ.] | Ստեփանյան, Պերճ [խմբ.].

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Publication details: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2007-Availability: Items available for loan: 4 Call number: AII/92547, ...

Հայ լեզուաբանութեան առաջացման պատմութիւնը եւ քերականագիտական միտքը V-XVI դարերում / Լ.Գ. Խաչերեան.

by Խաչերեան, Լ.Գ.

Series: Հայկական մատենաշար Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Language: Armenian Publication details: Լիզպոն : Ա. հ, 1992Other title: History of Armenian Linguistics and Grammatical Thought of V-XVI centuries.Availability: Items available for loan: 6 Call number: AIII/7492, ...

Pages


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License