Fundamental Scientific Library of NAS RA

Your search returned 2 results.

Sort
Results
Книга историй / Аракел Даврижеци ; Пер. с арм., предисл. и коммент. Л.А. Ханларян ; Отв. ред. Г.В. Абгарян ; АН СССР, Отд-ние истории, Ин-т древ. рукописей им. Маштоца Матенадаран при Совете М-ов АрмССР.

by Առաքել Դավրիժեցի, ?-1670 | Ханларян, Л.А [пер., предисл., коммент.] | Աբգարյան, Գևորգ Վահագնի, ред, 1920-1998 [edt] | Академия наук СССР. Отделение истории | Институт древних рукописей им. Маштоца "Матенадаран" при Совете Министров АрмССР.

Series: Памятники письменности Востока ; 37Material type: Text Text Language: Russian Publication details: Москва : Наука , 1973Other title: Գիրք պատմութեանց.Availability: Items available for loan: 3 Call number: PII/305203, ...

Գիրք պատմութեանց / Առաքել Դաւրիժեցի ; Խմբ.՝ Գ.Վ. Աբգարյան ; Աշխատասիր.՝ Լ.Ա. Խանլարյանի.

by Առաքել Դավրիժեցի, ?-1670 | Աբգարյան, Գևորգ Վահագնի, 1920-1998 [խմբ.].

Material type: Text Text Language: Armenian Publication details: Երևան : ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1990Availability: Items available for loan: 4 Call number: AIII/6457, ... Not available: Pending hold (1).

Pages


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License