Fundamental Scientific Library of NAS RA

Your search returned 8 results.

Sort
Results
Դատական նիստը քաղաքացիական գործերով / Ս.Ն. Աբրամով; Խմբ.՚ Ի.Տ. Գոլյակով; Թարգմ.՚ Հ. Հարությունյան.

by Գոլյակով, Ի.Տ [խմբ.] | Հարությունյան, Հ [թարգմ.].

Series: Ժողովրդական դատավորի և ժողովրդական ատենակալի գրադարանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: Յերևան : Ա. հ., 1940Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/23141.

Դատական վճիռների կատարումը / Վ.Պ. Չապուրսկի; Խմբ.՚ Գոլյակով Ի.Տ.; ԽՍՀՄ Արդժողկոմատի իրավաբան. գիտ. համամիութ. ին-տ.

by Չապուրսկի, Վ.Պ | Գոլյակով, Ի.Տ [խմբ.] | Արդժողկոմատի իրաբանական գիտությունների համամիութենական ինստիտուտ ԽՍՀՄ.

Series: Ժողովրդական դատավորի և ժողովրդական ատենակալի գրադարանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: Յերևան : Ա. հ., 1940Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/11659.

Դատավճիռների գանգատարկումը և բողոքարկումը / Մ.Վ. Կոժևնիկով; Խմբ.՚ Ի.Տ. Գոլյակով; Թարգմ.՚ Լ. Թորոսյան.

by Կոժևնիկով, Մ.Վ | Գոլյակով, Ի.Տ [խմբ.] | Թորոսյան, Լ [թարգմ].

Series: Ժողովրդական դատավորի և ժողովրդական ատենակալի գրադարանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: Յերևան : Ա. հ., 1940Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/24251.

Դատի տալը / Մ.Ա.Չելցով; Խմբ.՛ Ի.Տ Գոլյակով; Թարգմ.՚ Հ. Խաչատրյան.

by Չելցով, Մ.Ա | Գոլյակով, Ի.Տ [խմբ.] | Խաչատրյան, Հ [թարգմ.].

Series: Ժողովրդական դատավորի և ժողովրդական ատենակալի գրադարանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: Յերևան : Ա. հ., 1940Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/24229.

Հանցակազմը և քրեական գործերի վորակումը / Ա.Վ. Լապտև; Խմբ.՚ Ի.Տ. Գոլյակով; Թարգմ.՚ Ռ. Փորսուղյան; ԽՍՀՄ արդժողկոմատի իրավաբան. գիտ. համամիութեն. ին-տ.

by Գոլյակով, Ի.Տ [խմբ.] | Փորսուղյան, Ռ [թարգմ.] | ԽՍՀՄ արդժողկոմատի իրավաբանական գիտությունների համամիութենական ինստիտուտ.

Series: Ժողովրդական դատավորի և ժողովրդական ատենակալի գրադարանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: Յերևան : Ա. հ., 1940Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/21355.

Վաղեմության և դատվածության մարումը / Ն.Դ. Դուրմանով; Խմբ.՚ Ի.Տ Գոլյակով; ԽՍՀ Միության Արդժողկոմատի իրավաբան. գիտ. համամիութեն. ին-տ.

by Դուրմանով, Ն.Դ | Գոլյակով, Ի.Տ [խմբ] | Արդժողկոմատի իրաբանական գիտությունների համամիութենական ինստիտուտ ԽՍՀՄ.

Series: Ժողովրդական դատավորի և ժողովրդական ատենակալի գրադարանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: Յերևան : Ա. հ., 1940Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/11610.

Վնաս պատճառելուց առաջացած պարտավորությունները / Կ.Կ. Յայիչկով; Խմբ.՚ Ի.Տ. Գոլյակով; Թարգմ.՚ Հ. Խաչատրյան; ԽՍՀՄ արդժողկոմատի իրավաբ. գիտ. համամիութեն. ին-տ.

by Յայիչկով, Կ.Կ | Գոլյակով, Ի.Տ [խմբ.] | Խաչատրյան, Հ [թարգմ.] | Արդժողկոմատի իրաբանական գիտությունների համամիութենական ինստիտուտ ԽՍՀՄ.

Series: Ժողովրդական դատավորի և ժողովրդական ատենակալի գրադարանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: Յերևան : Ա. հ., 1940Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/11556.

Քրեական գործերի ընդդատությունը / Մ.Վ. Կոժևնիկով; Խմբ.՚ Ի.Տ. Գոլյակով; Թարգմ.՚ Հ. Հարությունյան; ԽՍՀՄ արդժողկոմատի իրավաբան. գիտ. համամիութեն. ին-տ.

by Կոժևնիկով, Մ.Վ | Գոլյակով, Ի.Տ [խմբ.] | Հարությունյան, Հ [թարգմ.] | ԽՍՀՄ արդժողկոմատի իրավաբանական գիտությունների համամիութենական ինստիտուտ.

Series: Ժողովրդական դատավորի և ժողովրդական ատենակալի գրադարանMaterial type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: Յերևան : Ա. հ., 1940Availability: Items available for loan: 1 Call number: AII/24297.

Pages


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License