Fundamental Scientific Library of NAS RA

ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ.

Material type: TextTextPublication details: Կ. Պոլիս : տպ. Հովհաննեսի ևՊողոսի, 1780Description: 400 էջ : նկ. ; 15,5 սմSubject(s): ՍաղմոսներOnline resources: Կարդալ առցանց
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)

ՏԻՏՂԹ.՝ ՍԱՂՄՈՍ/ ԴԱՒԹԻ/ՈՐ ԵՒ ԿՈՉԻ/ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ/ Տպագրեցե[ա]լ ի Հայրապետ[ո]ւ[թ]ե[ան] գե/րագահ աթ[ո]ռ[ո]յ սը[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի՝ Տ[եառ]ն/ Սիմէօնի գերերջանիկ սրբազան/ Կաթուղիկոսի ամ[ենայն] Հայոց։/ Եւ ի Պատրիարգութե[ան] Սրբոյ/ Աթոռոյն ե[րուսաղ]էմի Տ[եառ]ն Յովակիմայ/ ճգնազգեաց վարդապետի։/ Իսկ և վեհափառ հրամանաւ մեծի/ արքայանիստ մայրաքաղաքիս կոստան/դընուպօլսոյ Տեառն Զաքարիայ/ Ազգասէր և Ա[ստուա]ծաբան վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տի/ և արք եպիսկոպոսի։/ ի թուին հայոց ռմիթ։ Փետրվարի ժ./ ի Տպարանի Յօհաննիսի և Պօղոսի։/

Գրաբար

There are no comments on this title.

to post a comment.


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License