Fundamental Scientific Library of NAS RA
Normal view MARC view

Entry Personal Name

Number of records used in: 3

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 9287

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: AM-YEHGA

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20210901120458.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 050518 a|ac|n|aab||||||||||||a |n|||||||

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: AM-YEHGA
 • Transcribing agency: AM-YEHGA

100 1# - HEADING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սամվելյան, Խաչիկ Եղիազարի,
 • Dates associated with a name: 1926-

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սամվելյան, Խաչիկ Եղիազարի,
 • Dates associated with a name: 1926 -

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սամվելյան, Խաչիկ,
 • Dates associated with a name: 1926 -

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սամվելյան, Խ.Ե.
 • Fuller form of name: (Խաչիկ Եղիազարի),
 • Dates associated with a name: 1926 -

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սամվելյան, Խ.
 • Fuller form of name: (Խաչիկ),
 • Dates associated with a name: 1926 -

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սամվէլեան, Խ.
 • Fuller form of name: (Խաչիկ),
 • Dates associated with a name: 1926 -

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սամվէլեան, Խաչիկ,
 • Dates associated with a name: 1926 -

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Самвелян, Хачик Егиазарович,
 • Dates associated with a name: 1926 -

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Самвелян, Х.
 • Fuller form of name: (Хачик),
 • Dates associated with a name: 1926 -

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Samvelyan, Khachik Eghiazari,
 • Dates associated with a name: 1926 -

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Հեղինակից վերցրած տվյալներ :
 • Information found: Սամվելյան Խաչիկ Եղիազարի (ծ. 23.2.1926, Երևան), գրականագետ, րաֆֆիագետ: Բանասիր. գիտ. դ-ր, պրոֆ.: ՀՀ ԳԱԱ Գրակ. և արվեստի ին-տի ավագ գիտաշխատող (1986-ից):

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Մի ստեղծագործութեան պատմութիւն : Դրուագներ Րաֆֆու եւ Բաշինջաղեանի ստեղծագործական համագործակցութիւնից, 1987 :
 • Information found: տիտղթ. (Խաչիկ Սամվէլեան)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Դրուագներ Րաֆֆու եւ Նազարեանի բարեկամութեան պատմութիւնից, 1983 :
 • Information found: տիտղթ. (Խ. Սամվէլեան)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Րաֆֆի : Կյանքի ստեղծագործական ուղին, 1987 :
 • Information found: տիտղթ. (Խաչիկ Եղիազարի Սամվելյան)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Կոմիտասի կյանքի և գործնեության համառոտ տարեգրություն, 1969 :
 • Information found: տիտղթ. (Խաչիկ Սամվելյան)

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Լևոն Հովհաննեսի Հախվերդյան : [Կենսամատենագիտ.], 1996 :
 • Information found: տիտղթ. (ներած. և խմբ.՝ Խ.Ե. Սամվելյան)


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License