Fundamental Scientific Library of NAS RA
Normal view MARC view

Հախվերդյան, Լևոն Հովհաննեսի, 1924-2003 (Personal Name)

Preferred form: Հախվերդյան, Լևոն Հովհաննեսի, 1924-2003
Used for/see from:
 • Հախվերդյան, Լևոն, 1924-2003
 • Հախվերդյան, Լ.Հ. (Լևոն Հովհաննեսի), 1924-2003
 • Հախվերդյան, Լ. (Լևոն), 1924-2003
 • Հախվերդեան, Լեւոն, 1924-2003
 • Հախվերտեան, Լեւոն, 1924-2003
 • Ахвердян, Левон Оганесович, 1924-2003
 • Ахвердян, Левон, 1924-2003
 • Ахвердян, Л.О. (Левон Оганесович), 1924-2003
 • Ахвердян, Л. (Левон), 1924-2003
 • Hakhverdyan, Levon Hovhannesi, 1924-2003
 • Hakhverdian, Levon, 1924-2003

https://hy.wikipedia.org/wiki/Լևոն Հախվերդյան

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, 1999: հ. 3 (Հախվերդյան Լևոն Հովհաննեսի (26.12.1924, Ղարաքիլիսա (այժմ՝ Վանաձոր)- 2003, գրականագետ, թատերագետ, թարգմանիչ, հրապարակախոս: Բանասիր. գիտ. դ-ր (1967), պրոֆ. (1987): ՀՀ արվ. վաստ. գործիչ (1972): ՀՀ ԳԱԱ ակադ. (1966): ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստ-ի տնօրեն (1987-ից): ՀՀ պետ. (1983), Նալբանդյանի անվ. (1988) մրց-ներ)

Ժամանակի հետ, 1976 : տիտղթ. (Լևոն Հախվերդյան)

Պարադոքս դերասանի մասին, 1992 : տիտղթ. (խմբ.՝ Լ.Հ. Հախվերդյան)

Մարդկության աստեղային ժամերը, 1986 : տիտղթ. (թարգմ.՝ Լ. Հախվերդյան)

Մենք եի մեր ժամանակը, 1997 : տիտղթ. (Լեւոն Հախվերդեան)

Զրոյցներ հայերէնի մասին, 1989 : տիտղթ. (Լեւոն Հախվերտեան)

Театр имени Сундукяна, 1972 : т.л. (Левон Оганесович Ахвердян)

Очерк жизни и творчества, 1969 : т.л. (Левон Ахвердян)

О России и русской культуре, 1969 : т.л. (предисл., сост и примеч. Л.О. Ахвердян)

Туманян - 100, 1974 : т.л (сост. А. Хачикян, Л. Ахвердян)

The Sundukian theatre, 1972 : t.p. (Levon Hakhverdian)


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License