Fundamental Scientific Library of NAS RA
Normal view MARC view

Entry Personal Name

Number of records used in: 46

001 - CONTROL NUMBER

 • control field: 6934

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

 • control field: AM-YEHGA

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

 • control field: 20210901115039.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

 • fixed length control field: 041116 a|ac|n|aab||||||||||||a |n|||||||

040 ## - CATALOGING SOURCE

 • Original cataloging agency: AM-YEHGA
 • Transcribing agency: AM-YEHGA

100 1# - HEADING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սարինյան, Սերգեյ Ներսեսի,
 • Dates associated with a name: 1924-

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սարինյան, Սերգեյ,
 • Dates associated with a name: 1924-

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սարինեան, Սերգեյ,
 • Dates associated with a name: 1924-

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սարինեան, Ս.
 • Fuller form of name: (Սերգեյ),
 • Dates associated with a name: 1924-

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Սարինյան, Ս.Ն.
 • Dates associated with a name: 1924-

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Саринян, Сергей Нерсесович,
 • Dates associated with a name: 1924-

400 1# - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

 • Personal name: Sarinyan, Sergey Nersesi,
 • Dates associated with a name: 1924-

670 ## - SOURCE DATA FOUND

 • Source citation: Հայկական համառոտ հանրագիտարան, 2003 :
 • Information found: հ. 4 (Սարինյան Սերգեյ Ներսեսի (ծ. 17.11.1924, գ. Խաչեն (ԼՂՀ Ասկերանի շրջ.), գրականագետ-քննադատ։ Բանասիր. գիտ. դ-ր (1967), պրոֆ. (1970), ՀՀ ԳԱԱ ակադ. (1996)։ ՀՀ գիտ. վաստ. գործիչ (1985)։ Ռ.Ն. Սարինյանի եղբայրը)


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License