Fundamental Scientific Library of NAS RA
Normal view MARC view

Գասպարյան, Սեդա Քերոբի, 1946- (Personal Name)

Preferred form: Գասպարյան, Սեդա Քերոբի, 1946-
Used for/see from:
 • Գասպարյան, Սեդա, 1946-
 • Գասպարյան, Ս.Ք. (Սեդա Քերոբի), 1946-
 • Գասպարյան, Ս. (Սեդա), 1946-
 • Гаспарян, Седа Керобовна, 1946-
 • Гаспарян, Седа, 1946-
 • Гаспарян, С.К. (Седа Керобовна), 1946-
 • Гаспарян, С. (Седа), 1946-
 • Gasparyan, Seda Kerobi, 1946-
 • Gasparian, Seda Kerobi, 1946-
 • Gasparyan, Seda, 1946-
 • Gasparian, Seda, 1946-
 • Gasparyan, S.K. (Seda Kerobi), 1946-
 • Gasparian, S.K. (Seda Kerobi), 1946-
 • Gasparyan, S. (Seda), 1946-
 • Gasparian, S. (Seda), 1946-

Ով ով է. հայեր (կենսագրական հանրագիտարան), 2005 : հ. 1 (Գասպարյան Սեդա Քերոբի [ծ. 30.6.1946, Երևան], լեզվաբան։ Բանաս. գիտ. դ-ր (1994), պրոֆ. (1996)); bIն.տ. (ԵՊՀ դասախոս (1969-ից), անգլ. բանաս. ամբիոնի վարիչ (1993-ից)); bIն.տ. (1995-ից՝ ԵՊՀ օտար լ. մասնագիտ. խորհրդի, 2003-ից՝ Անգլ-ի ուսումնասիր-յան հայկ. ասոց. նախագահ)

Անգլիական առածների և ասացվածքների պատկերազարդ բառարան, 1999 : տիտղթ. (Խմբ.՝ Սեդա Գասպարյան)

Հարցաշարերի ժողովածու = Tests for practice, 1997 : տիտղթ. (Կազմ.՝ Ս.Ք. Գասպարյան)

Մասնագիտական անգլերեն լեզվաբանների համար, 2002 : տիտղթ. (Ս. Գասպարյան)

Лингвопоэтика образного сравнения, 1991 : т.л. (С.К. Гаспарян)

English for university students :(Develop your language skills), 2005 : t.p. (S. Gasparyan)

Exercises in English Linguostylistics, 1991 : t.p. (S.K. Gasparian)


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License