Fundamental Scientific Library of NAS RA

Քրիստոնեական մի քանի տոների և ծիսակատարությունների մասին /

Գինոսյան, Սուրեն Սողոմոնի

Քրիստոնեական մի քանի տոների և ծիսակատարությունների մասին / Ս.Ս. Գինոսյան, Տ.Ս. Մարգարյան; Խմբ.՝ Մ. Մարտիկյան; ՀՍՍՌ Քաղ. և գիտ. գիտելիքների տարածման ընկ. - Երևան : Ա. հ., 1959. - 44 էջ ; 20 սմ.


Կրոն


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License