Fundamental Scientific Library of NAS RA

Ով ինչ գիտե : [Հեքիաթներ] /

Գյուլնազարյան, Խաժակ Մեսրոպի, 1918-1995

Ով ինչ գիտե : [Հեքիաթներ] / Խ. Գյուլնազարյան; Խմբ.՝ Խ. Հրաչյան, Ռ. Բետրոսով; Նկ.՝ Ա. Բեքարյան. - Երևան : Հայպետհրատ, 1952. - 27 էջ : նկ. ; 29 սմ.


Հայ մանկական գրականություն--Հեքիաթ


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License