Fundamental Scientific Library of NAS RA

Методологические вопросы теоретической биологии и биофизики : Сборник научных трудов /

Методологические вопросы теоретической биологии и биофизики : Сборник научных трудов / Ред. М.В. Волькенштейн; Академия наук СССР, Научный центр биологических исследований, Институт биологической физики, Научный совет при президиуме АН СССР по философским и социальным проблемам науки и техники. - Пущино : Изд-во науч. центр биолог. исслед. АН СССР, 1986. - 144 с. : ил., табл. ; 22 см.

Предисл. : с. 3 Список лит. в конце ст.


Биология
Биофизика
Научные исследования
Съезды, симпозиумы


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License