Fundamental Scientific Library of NAS RA

Роль интеллигенции в развертывании научно-технической революции : Материалы к Всесоюзной научно-теоретической конференции по проблеме "Советская интеллигенция и ее роль в строительстве коммунизма" /

Роль интеллигенции в развертывании научно-технической революции : Материалы к Всесоюзной научно-теоретической конференции по проблеме "Советская интеллигенция и ее роль в строительстве коммунизма" / Академия Наук СССР. Сибирcкое отделение. Институт философии; Редкол.: Ц.А. Фриш и др. - Москва : Б.и., 1979. - 236 с.

Библиогр. в примеч.


Советская интеллигенция


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License