Fundamental Scientific Library of NAS RA

Нестационарные процессы в катализе : Материалы всесоюзной конференции Ч. 2 /

Нестационарные процессы в катализе : Материалы всесоюзной конференции Ч. 2 / Академия Наук СССР: Сибирское отделение; Институт катализа; Под ред. Т.Б. Ануфриенко. - Новосибирск : Б.и., 1979. - 176 с.

АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т катализа


Катализ гетерогенный - Сборники


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License