Fundamental Scientific Library of NAS RA

Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : В трех томах /

Афанасьев, Александр Николаевич

Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : В трех томах / Сост. Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков. - Москва : Наука, 1984. - 3 тома. - Литературные памятники / Редкол.: Н.И. Балашов и др. . - Литературные памятники .

Т. 1 (1984, 512 с.: ил., [13] л. портр., цв. ил.) Т. 2 (1985, 463 с.: [12] л. ил., цв. ил.) Т. 3 (1985, 495 с.: ил., [6] л. ил., цв. ил.)


Русская литература


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License