Fundamental Scientific Library of NAS RA

Կենդանաբանություն : Ծրագիր-առաջադրություններ հեռմանկտեխնիկումի 2-րդ կուրսի հեռակայողների համար /

Կենդանաբանություն : Ծրագիր-առաջադրություններ հեռմանկտեխնիկումի 2-րդ կուրսի հեռակայողների համար / ՀՍԽՀ Լուսժողկոմատի ուս. վերապատ. վարչ.; Հեռակա մանկ. տեխն.; Կազմ.՝ Թ. Դրամբյան; Խմբ.՝ Ա. Անտոնյան. - Յերևան : Ա. հ, 1935. - 30 էջ.


Կենդանաբանություն--Ծրագիր


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License