Fundamental Scientific Library of NAS RA

Արհեստակցական միությունները յեվ սոցիալական ապահովագրությունը /

Արհեստակցական միությունները յեվ սոցիալական ապահովագրությունը / Թարգմ.՝ Գր. Բալասանյան; Հայաս. արհմ. խորհր. N 73. - Յերեվան : Ա. հ., 1928. - 32 էջ : գծագր. ; 22 սմ.


Սոցիալական ապահովագրություն


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License