Fundamental Scientific Library of NAS RA

Լօռիի Կիւրիկեան թագաւորներու պատմութիւնը /

Մովսէսեան, Ղեւոնդ, Հայր

Լօռիի Կիւրիկեան թագաւորներու պատմութիւնը / Հ.Ղեւոնդ Մովսէսեան Մխիթ. ուխտէն. - Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1923. - 96 էջ. - Ազգային մատենադարան ; ՂԵ. .

Մատենագիտ. տողատակում՝ հայ. և օտար լեզվ.


Կյուրիկյաններ 970-1113


Հայ ժողովրդի պատմություն--Լոռի--X-XI դարեր


Թվայնացված


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License