Fundamental Scientific Library of NAS RA

Ալկոհոլիզմից հանցագործություն մեկ քայլ է /

Թադևոսյան, Ազատ Պատվականի

Ալկոհոլիզմից հանցագործություն մեկ քայլ է / Ա.Պ. Թադևոսյան. - Երևան : Ա. հ., 1986. - 30 էջ ; 17 սմ. - Օգնություն դասախոսին Դասախոսի գրադարան .

Մատենագիտ.՝ տողատակի ծանոթագր.


Ալկոհոլիզմ
Ալկոհոլիզմի դեմ պայքար


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License