Fundamental Scientific Library of NAS RA

Փոխհարաբերությունների էթիկան կոլեկտիվում /

Լեբեդև, Բորիս Նիկոլաևիչ

Փոխհարաբերությունների էթիկան կոլեկտիվում / Բ.Ն. Լեբեդև; Ռուս. թարգմ.՝ Ս.Ա. Սիմոնյան; ՀՍՍՀ «Գիտելիք» ը-թյուն. - Երևան : Գիտելիք, 1980. - 76 էջ

Օգնություն դասախոսին


Էթիկա


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License