Fundamental Scientific Library of NAS RA

Միասնական ժողովրդատնտեսական կոմպլեքսը ՍՍՀՄ ժողովուրդների եղբայրական բարեկամության նյութական հիմքն է : (Դասախոս. նյութեր) /

Միասնական ժողովրդատնտեսական կոմպլեքսը ՍՍՀՄ ժողովուրդների եղբայրական բարեկամության նյութական հիմքն է : (Դասախոս. նյութեր) / ՀՍՍՀ «Գիտելիք» ը-թյուն; Ռուս. թարգմ.՝ Ս.Ա. Սիմոնյան. - Երևան : Ա. հ, 1982. - 28 էջ - Դասախոսի գրադարան .

Միասնական ժողովրդատնտեսական կոմպլեքս - ՍՍՀՄ


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License