Fundamental Scientific Library of NAS RA

Հենրիկ Սևան = : Генрик Севан : Կենսամատենագիտ. /

Հենրիկ Սևան = : Генрик Севан : Կենսամատենագիտ. / Генрик Севан Կազմ.՝ Գ.Ս. Մկրտչյան ; Խմբ.՝ Էդ.Ս. Ավագյան ; ՀՍՍՀ կուլտ. մի-թյուն Խնկո-Ապոր անվ.հանրապետ. մանկ. գ-րան. - Երևան : Ա. հ., 1987. - 76 էջ : նկ. ; 20 սմ.

Ամփոփումը ռուս. լեզվով, էջ՝ 76


Տեքստը հայ. և ռուս. լեզուներով


Սևան, Հենրիկ Կարապետի, 1925-2008


Հայ գրողներ
Կենսամատենագիտություն


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License