Fundamental Scientific Library of NAS RA

Անաշխատ եկամուտների դեմ պայքարի և անհատական աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ նոր օրենսդրությունը /

Սարգիսով, Գեորգի Ստեփանի.

Անաշխատ եկամուտների դեմ պայքարի և անհատական աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ նոր օրենսդրությունը / Գ.Ս. Սարգիսով ; Խմբ.՝ Գ.Վ. Ջհանգիրյան ; ՀՍՍՀ ''Գիտելիք'' ընկ. - Երևան : Գիտելիք, 1988. - 34 էջ. - Դասախոսի գրադարան .

Օգնություն դասախոսին


Օրենսդրություն


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License