Fundamental Scientific Library of NAS RA

Koha home

   ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի էլեկտրոնային քարտարանը պարունակում է գրադարանում առկա գրքերի, հանդեսների, լրագրերի, ատենախոսությունների, սեղմագրերի, քարտեզների և էլեկտրոնային կրիչների մատենագիտական նկարագրությունները։ ՀԳԳ էլեկտրոնային քարտարանն ունի փնտրման 3 աշխատակարգ՝ պարզ, խորացված (Advanced search) և փնտրում ըստ օժանդակ շտեմարանների (Authority search):

Պարզ փնտրում:

«Գրադարանի գրացուցակ» (Library catalog) տողում հավաքում եք տեքստը և իրականացնում որոնումը: Փնտրման արդյունքներն ավելի ստույգ դարձնելու համար կարող եք «Գրադարանի գրացուցակ» ընտրացանկից ընտրել հեղինակ, վերնագիր կամ ISBN և այլն:

Խորացված փնտրում։

Այս աշխատակարգում փնտրումը հնարավոր է ըստ բանալի բառերի, նյութի տեսակի, հրատարակման տարեթվի տիրույթի, լսարանի, բովանդակության, ձևաչափի, լեզվի և այլն:

Հեղինակավոր գրառումներով փնտրում։

ՀԳԳ էլեկտրոնային քարտարանն ունի նաև օժանդակ շտեմարաններ՝ անձնանունների, առարկայական խորագրերի, տեղանունների, կազմակերպությունների անունների և այլն: Օժանդակ շտեմարաններով փնտրումը իրականացվում է «Հեղինակավոր գրառումներ» ընտրացանկից ընտրելով համապատասխան գրառման տեսակը՝ Առարկայական խորագիր, Անձնանուն, Տեղանուն, Համընդհանուր վերնագիր, Ժամանակագրական բաժանում:

Log in to your account:
  • Եթե մատենագիտական գրառմանը կցված է «Կարդալ առցանց» հղումը, ապա սեղմելով այն, Ձեզ հասանելի կլինի նյութի թվային պատճենը։
  • If the bibliographic record contains the link «Կարդալ առցանց» ('Read Online'), then by clicking on it the digital copy of the material will be available.


ՀՀ ԳԱԱ հիմնարար գիտական գրադարան
ՀՀ,Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյան 24/6
հեռախոս:(374-10) 52-47-50
Հետադարձ կապ

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a
Creative Commons License