ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հիմնարար գիտական գրադարան

Log in to your account

Don't have a password yet?

If you don't have a password yet, stop by the circulation desk the next time you're in the library. We'll happily set one up for you.

Don't have a library card?

If you don't have a library card, stop by your local library to sign up.

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Արևելյան աղբյուրագիտության և պատմագրության բաժին
Երևան 0019
Մարշալ Բաղրամյանի պ., 24/4
հեռախոս:Հեռախոս` (+374 10) 583382, 093854407
Հետադարձ կապ